Nære relasjoner?

Med nære relasjoner menes i denne sammenhengen nær familie, eller andre som står oss nær. Kjennetegnet ved nære relasjoner er at man er glad i hverandre. Derfor er det ekstra vanskelig og sårt, når noen du er glad i, utøver vold mot deg.