Prosjekt 6.klasse

Vi har i 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 fått tildelt midler til voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse. Midlene er tildelt av Justis- og Beredskapsdepartementet og skal benyttes i våre eier og samarbeidskommuner. Vi har siden oppstarten i 2015 gjennomført ca 100 skolebesøk, og nådd ut til flere tusen elever. Dette er vi stolte av!

Målsettingen med prosjektet er å gi elever i 6.klasse handlingskompetanse når det gjelder vold i nære relasjoner. Dette betyr at elevene etter vårt besøk skal vite mer om ulike former for vold og hvem de kan snakke med, om de eller noen de kjenner, opplever vold i en nær relasjon. Vi legger opp til en dialog med elevene i undervisningen. En suksessfaktor i forbindelse med vårt prosjekt er samarbeidet med barneverntjenesten, skolehelsetjenesten og lærere.

Skolebesøkene gjennomføres på følgende måte:

1. Formøte (Ca 15-20 minutter):

formøte med kontaktlærere, skolehelsetjenesten og barneverntjenesten. Dette for å gjøre nødvendige avklaringer i forkant av undervisningstimen. Informasjon om prosjektet, samt tematisering av vold i nære relasjoner. Er det spesielle hensyn som må tas? Vi avtaler hvordan vi kan ivareta elever som evt. får noen reaksjoner. Utdeling av mappe til samarbeidspartnere med informasjon om vold i nære relasjoner.

2. Undervisning: (Ca en skoletime):

- Hva er et krisesenter?

- Hva er vold i nære relasjoner?

- Fysisk, psykisk, materiell, seksuell og latent vold.

-Skadevirkninger.

- Aldri barn sin skyld.

- Rollespill.

- Hvem kan hjelpe?

-Kort innspill fra barneverntjenesten/skolehelsetjenesten.

Elevene får med et brev.pdf hjem til foreldrene med informasjon om hva elevene har lært i undervisningstimen. I tillegg deler vi ut et bokmerke.pdf. Etter gjennomført undervisning får elevene et kursbevis som kan henge i klasserommet med oversikt over relevante telefonnummer.

3.Ettermøte:

Etter undervisningstimen har vi et kort ettermøte for å evaluere og vurdere om enkeltelever må følges opp. Varighet etter behov.

Vi har av kontaktlærere, skolehelsetjenesten, elever og barneverntjenesten fått gode tilbakemeldinger på prosjektet.Vi tillstreber å holde oss oppdatert på nyeste forskning. Samt tilnærminger som gjør at elevene sitter igjen med mest mulig kunnskap etter undervisningen.