Relevante linker

Handlingsplan - Frihet fra vold - 2021- 2024

Lov om kommunale krisesentertilbod:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44

Alle kommuner er lovpålagt å ha et krisesentertilbud. Hvordan dette er organisert varierer.

Om kommunale handlingsplaner vedrørende vold i nære relasjoner:

https://www.nkvts.no/sites/komplan/Sider/default.aspx

Tiltakskort og veileder for de som møter mennesker utsatt for vold:

Om du i din jobb møter noen som opplever vold i nære relasjoner kan kanskje følgende tiltakskort være til hjelp: nok_a4_tiltakskort_najonalt_trykk.pdf Du finner også en fin veileder som kan være til hjelp om du møter noen som er utsatt for vold i nære relasjoner: nkf_veileder_a4_vold_i_n_re_relasjoner.pdf Husk også å undersøke om dere har en handlingsplan mot vold i nære relasjoner i din kommune, og hvilke føringer den evt. gir.