Gudbrandsdal Krisesenter er et tilbud til kvinner, menn og deres barn som har vært eller er utsatt for vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner handler om at noen i din egen familie, eller mennesker som du har et nært forhold til utøver:
- mishandling, psykisk vold, seksuelle overgrep, voldtekt, incest, trusler om vold, ol. mot deg.

Fra 01.04.15 har vi eget botilbud til menn og deres barn i Lillehammer.

TELEFON: 61 27 92 20
MOBIL: 41 48 12 20

Volden kan oppleves som truende, redselsfull og ensom. Du trenger ikke bo her for å få hjelp. Når du kontakter krisesenteret kan du være anonym. Blir du beboer ved senteret trenger vi å vite hvem du er.

Hva kan krisesenteret tilby?
 • Døgnåpen telefon
  (støtte, veiledning)
 • Dagsamtaler for menn
  og kvinner
 • Advokathjelp
 • Tolketjeneste
 • Et trygt midlertidig botilbud for menn og kvinner
 • Samtaler og veiledning
 • Hjelp til kontakt med øvrig hjelpeapparat
 • Rusfritt miljø
 • Nettverksgrupper


HJELP TIL SELVHJELP


Alle ansatte hos oss har taushetsplikt.

Krise betyr avgjørende forandring og vendepunkt.

I enhver krise er det elementer av
tap, sorg, valg og nye muligheter.

Brosjyre på mange språk
Last ned fil brosjyrecrisiscenter.pdf
(5 852kb - 12,2 min at 64K ISDN)

Tilbudet er et samarbeid mellom kommunene: Lillehammer, Lesja, Dovre, Sel, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer og Gausdal. I 2012 er også disse kommunene knyttet til senteret: Alvdal,Folldal, Os, Rendalen,Stor-Elvdal, Tolga,og Tynset .

Årsmelding for 2014 finner du her: