Undervisning 3. og 6.klasse

Vi over flere år fått tildelt midler til voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse. Midlene er tildelt av Justis- og Beredskapsdepartementet og skal benyttes i våre eier og samarbeidskommuner. Vi har siden oppstarten i 2015 gjennomført godt over 150 skolebesøk, og nådd ut til flere tusen elever. Vi startet i 2020 opp med voldsforebyggende prosjekt i 3.klasse med midler som også er tildelt av Justis- og Beredskapsdepartementet.

Målsettingen med undervisningen er å gi elever i 3. og 6.klasse handlingskompetanse når det gjelder vold i nære relasjoner. Dette betyr at elevene etter vårt besøk skal vite mer om ulike former for vold og hvem de kan snakke med, om de eller noen de kjenner, opplever vold i en nær relasjon. Vi legger opp til en dialog med elevene i undervisningen. En suksessfaktor i forbindelse med vårt prosjekt er samarbeidet med barneverntjenesten, skolehelsetjenesten og lærere.

Skolebesøkene gjennomføres på følgende måte:

1. Formøte (Ca 15-20 minutter):

Formøte med kontaktlærere, skolehelsetjenesten og barneverntjenesten. Dette for å gjøre nødvendige avklaringer i forkant av undervisningstimen, i tillegg informasjon om prosjektet, samt tematisering av vold i nære relasjoner.  

2. Undervisning: (Ca en skoletime):

  • Hva er et krisesenter?
  •  Hva er vold i nære relasjoner?
  • Fysisk, psykisk, materiell, seksuell og latent vold.
  • Skadevirkninger.
  • Rollespill.
  • Hvem kan hjelpe?
  • Kort innspill fra barneverntjenesten/skolehelsetjenesten.

Elevene får med et  brev hjem om hva elevene har lært i undervisningstimen. I tillegg deler vi ut et bokmerke.pdf. Etter gjennomført undervisning får elevene et kursbevis som kan henge i klasserommet med oversikt over relevante telefonnummer.

3.Ettermøte:

Etter undervisningstimen har vi et kort ettermøte. Varighet etter behov.

Vi har av kontaktlærere, skolehelsetjenesten, elever og barneverntjenesten fått gode tilbakemeldinger på prosjektet. Vi tilstreber å holde oss oppdatert på nyeste forskning. Samt pedagogiske tilnærminger som gjør at elevene sitter igjen med mest mulig kunnskap etter undervisningen.