Kvinner

Å si høyt at noen har utsatt deg for vold og at du er redd, sitter ofte langt inne.

Det handler ofte om en person som du har vært veldig glad i og kanskje fått barn med. Det kjennes ofte skamfullt ut og det kan være vanskelig å avgjøre for seg selv, om det en er utsatt for er vold. At det er perioder som er uten vold gir forhåpninger om at det skal bli bedre og overgrepene opphøre.

Når nære personer blir overgripere er det lett å klandre seg selv i stedet for å legge ansvaret på den som faktisk har det.

Jamfør ulike omgangsundersøkelser anslås det at mellom 75000-150000 årlig utsettes for vold i nære relasjoner (Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017).

Å bli utsatt for vold i nære relasjoner kan gi store fysiske og psykiske plager. Du har rett på et liv uten vold og et første steg på veien er for mange å kontakte et krisesenter.

Du er velkommen til å ta kontakt med Gudbrandsdal Krisesenter IKS for en uforpliktende samtale.

Vi bruker tolk ved behov.

Tlf: 41 48 12 20