Om oss

Gudbrandsdal Krisesenter er et tilbud til kvinner, menn og deres barn som har vært eller er utsatt for vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner handler om at noen i din egen familie, eller mennesker som du har et nært forhold til utøver vold. Det kan være seg fysisk, psykisk, materiell, seksuell, økonomisk eller latent vold.

Gudbrandsdal Krisesenter IKS er et interkommunalt selskap eid av følgende kommuner:

Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-fron, Sel, Vågå, Skjåk, Lom, Lesja og Dovre.

Samarbeidskommuner som kjøper krisesentertjenester av oss: Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga og Tynset.

Gudbrandsdal Krisesenter IKS er en organisasjon med faglig kompetanse og omsorg som grunnelementer. Vi er 12 fast ansatte med ulik faglig utdanning (Miljøterapeuter og miljøarbeidere). Vi har spesialisert kompetanse til å bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Utgangspunktet er at vi ønsker å bistå med hjelp til selvhjelp til de som er brukere av vårt senter. Vi har yrketiske retningslinjer for arbeidet vårt.

Vi kan også komme til din organisasjon for å holde innlegg om vold i nære relasjoner og krisesenterets rolle i den forbindelse. 

Vi holder til på Skoletorget 6D på Lillehammer: