Barn & Ungdom

Hvert år blir en stor gruppe barn og unge i Norge utsatt for vold i nære relasjoner. Mange blir også utsatt for vold gjennom å være vitne til vold mellom foreldrene. Å være vitne til vold er like alvorlig som å selv bli utsatt for vold. Det er også viktig å huske på at barn og ungdommer ofte får med seg mer enn de voksne tror.

Mange barn opplever en lettelse når de kommer til krisesenteret og volden opphører. På krisesenteret har vi fokus på forutsigbarhet og struktur i hverdagen. Dette for at krisesenteret skal oppleves som et trygt og godt sted å være. Krisesenteret ønsker å hjelpe barn og unge til å få en bedre hverdag.

Krisesenteret arbeider for at hverdagen til barn og ungdom som bor på krisesenteret skal være så normal som mulig. Barn kan ikke bo på senteret uten en foresatt.

For at det skal bli slutt på volden er det viktig at du sier fra til en voksenperson du stoler på. Du kan si fra til Gudbrandsdal Krisesenter, politiet, noen andre i familien, læreren, helsesøster eller barnevernet.

Vi har meldeplikt til barnverntjenesten og må melde fra dersom vi får vite om barn som ikke har det godt hjemme.

På linken under har Barneombudet skrevet et brev til barn som oppholder seg på krisesenter:

brev_til_barn_p_krisesenteret.pdf

 

Video til barn/ungdom om hva et krisesenter er: 

Her finner du en video laget av et krisesenter om hva et krisesenter er: Det trygge huset 

Her finner du også en video om hva et krisesenter er: Fuglekassa

 

Nettside for barn/ungdom og barnekonvensjonen:

Er du ung og lurer på om du befinner deg i en usunn relasjon: Unge relasjoner

Nettside for barn/ungdom: www.ung.no/vold

Link til barnekovensjonen finner du her:

https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen-i-kortversjon

Telefonnummeret til Gudbrandsdal Krisesenter IKS er:  41 48 12 20