Kontrollerende adferd

Den viktigste drivkraften til den som utøver vold er å opprettholde makt og kontroll over sin partner/ familie. Dette innebærer ulike handlinger som krenker, skaper frykt hos partneren og eventuelle barn.

  • SETTE BARNA OPP MOT PARTNER:

True med å kontakte barnevernet dersom partner vil reise. Beskrive partneren på en krenkende måte overfor barna.

  • TRUSLER:

Utsette partner for trusler om å skade slektninger, venner eller arbeidskollegaer. True med å sette ut rykter om partner til de samme.

  • DOMINERENDE ATFERD:

Konstant kritikk, ta alle avgjørelser i familien, krenke partner i påsyn av andre.

  • SETTE PARTNER I FORLEGENHET:

Foreta handlinger i det offentlige rom som ydmyker partneren.

  • ISOLASJON

Kontrollere hva partneren gjør, hvor partneren er og hvem partneren er sammen med. Kontroll på hva partner snakker med andre om. 

  • ØKONOMISK VOLD

Kontrollere finansielle ressurser eller økonomi.