Råd til volds- og trusselutsatte

  • Kjenn telefonnummeret til politiet 02800 og ditt lokale krisesenter .
  • Fortell om situasjonen til en du stoler på; som for eksempel et familiemedlem, en venn, en kollega eller en nabo.
  • Hvis du er skadet, gå til en lege eller legevakt og be de dokumentere hva som har skjedd.
  • Noter voldelige hendelser og trusler, og datoer for disse.
  • Ta vare på bevis fra fysiske overgrep, som for eksempel bilder.
  • Bruk nettvett. Vær forsiktig med bruk av Internett, sosiale medier og mobiltelefon. Fjern historikken fra nettleseren din og slett meldinger som avslører dine planer. Få hjelp til å slå av posisjonering. Bilder på nett kan vise hvor du er.
  • Dersom du vurderer å forlate en voldelig partner, må du være oppmerksom på en mulig opptrapping av volden ved et brudd.Planlegg et trygt sted hvor barna kan være.
  • Fortell barna at de skal holde seg i trygghet; det er ikke deres oppgave å beskytte deg i en akutt situasjon.
  • Navnebytte kombinert med for eksempel adressesperre vil kunne gjøre oppsporing vanskeligere og dermed redusere risikoen for trusler. Dette bør gjøres i samarbeid med politiet. Ta kontakt med ditt lokale politi for veiledning.

Disse rådene er lastet ned fra politiet sine hjemmesider (www.politiet.no) 8. mai 2020.