Dagtilbud

Alle har ikke behov for å bo på krisesenteret, dette kan det være mange årsaker til. Kanskje vurderer du å bryte ut av en voldelig relasjon eller kanskje du allerede har gjort det. Gudbrandsdal Krisesenter IKS sitt tilbud er relevant når du har opplevd vold i en nær relasjon, uavhengig av hvordan volden har artet seg for deg. Samtaler med oss kan skje på telefon eller ved oppmøte. Dagtilbudet er det samme uavhengig av om du er kvinne eller mann.

Dagtilbudet omfatter:

  • Samtale
  • Veiledning
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Advokatbistand
  • Formidling av kontakt med offentlige instanser