Dagtilbud

Alle har ikke behov for å bo på krisesenteret, dette kan det være mange årsaker til. Kanskje vurderer du å bryte ut av en voldelig relasjon eller kanskje du allerede har gjort det. Gudbrandsdal Krisesenter IKS sitt tilbud er relevant når du har opplevd vold i en nær relasjon, uavhengig av hvordan volden har artet seg for deg. Samtaler med oss kan skje på telefon eller ved oppmøte. 

Dagtilbudet omfatter:

  • Samtale
  • Veiledning
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Advokatbistand
  • Formidling av kontakt med offentlige instanser