Botilbud

Kvinner og menn:

Du får eget soverom og bad, og du får tilgang til felles kjøkken, vaskerom, stue og lekerom for barna.

Vi tilbyr:

  • Et midlertidig beskyttet botilbud til de som har behov for det.
  • Samtaler med primærkontakt på senteret.
  • Informasjon om gjeldende lover og regler.
  • Informasjon om rettigheter og muligheter/valg.
  • Hjelp til å kontakte annet offentlig hjelpeapparat.
  • Advokathjelp (gratis juridisk førstehjelp)
  • Hjelp til å kontakte politi dersom det er behov for bistand ved eventuell anmeldelse, henting av eiendeler i hjemmet og annet.
  • Veiledning og hjelp til å bearbeide voldsopplevelsene.
  • Oppfølging når du flytter ut fra oss.
  • Rusfritt miljø.

Botilbudet til kvinner og menn skal være fysisk atskilt i følge loven. Begge kjønn skal tilbys et likeverdig botilbud.

Vi har eget botilbud til menn i Lillehammer.

Nyttig informasjon for menn:
REFORM, ressurssenter for menn: www.reform.no