Advokatbistand

Vi tilbyr en time gratis juridisk bistand hos advokat (gratis førstehjelp) til personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Det kreves ikke at du har bodd på Krisesenteret.

Det er kun problemstillinger knyttet til vold i nære relasjoner som er gratis.

Advokaten kan blant annet gi råd i forbindelse med:

  • Politianmeldelse, og annen kontakt med politiet
  • Det økonomiske oppgjøret etter samlivsbrudd
  • Barnefordeling

Vi benytter advokat Tone Ljoså og Advokatene på Lilletorget i Lillehammer.

Ta kontakt med Krisesenteret på telefon 41 48 12 20 for
informasjon og for å avtale tid med advokaten.

Hjelp til selvhjelp

Alle ansatte hos oss har taushetsplikt.

Krise betyr avgjørende forandring og vendepunkt.

I enhver krise er det elementer av tap, sorg, valg og nye muligheter.

Brosjyre på mange språk

Last ned fil brosjyrecrisiscenter.pdf (5 852kb - 12,2 min at 64K ISDN)