Er du utsatt for vold og trenger noen å snakke med?
Vi har 30 års erfaring med å ivareta personer utsatt for vold i nære relasjoner
Vi har taushetsplikt

Velkommen til Gudbrandsdal Krisesenter IKS!

<center><h2>Kvinner</h2></center>

Kvinner

<center><h2>Menn</h2></center>

Menn

<center><h2>Barn & Ungdom</h2></center>

Barn & Ungdom

Er du utsatt for vold og trenger noen å snakke med?

Telefonnummer: 61 27 92 20 / 41 48 12 20

Døgnåpent - Gratis - Alle dager

Vi tilbyr beskyttet botilbud til kvinner, menn og barn (For de som har behov for beskyttelse). Vi har også veiledningstilbud på dagtid vedrørende vold i nære relasjoner.

Vi følger Lov om kommunale krisesentertilbod (Krisesenterlova): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44

Se også: https://dinutvei.no/

Årsmelding for 2018: signert_rsmelding_2018.pdf

BESØK OSS PÅ FACEBOOK

Informasjon på 25 språk:

_25_languagues_click_to_downlad.pdf