Informasjonsarbeid og undervisning

 

Krisesenteret bidrar gjerne med informasjon om våre tjenester eller undervisning om tema «vold i nære relasjoner» hos ulike organisasjoner, foreninger, skoler, kommunestyrer og til andre tjenesteområder.

Ta kontakt med oss på e-post post@gudbrandsdal-krisesenter.no eller telefon 41 48 12 20 hvis dette kan være aktuelt!