Prosjekt: Våg å se - Våg å handle! 

I samarbeid med Likestillingssenteret og Statsforvalteren i Innlandet holder Gudbrandsdal Krisesenter IKS gratis kurs om vold og overgrep mot barn. 

 

Tema: Vold mot barn og unge er mer utbredt enn vi liker å tro. Det kan være vanskelig å vite hvordan oppdage vold, og ikke minst hva vi kan gjøre når vi har mistanke om at barn utsettes for vold. Kurset har blitt avholdt i 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 med meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Det planlegges for videre kurs høsten 2022.

 

Her er noen av tilbakemeldingene:

- "Dette har åpnet øynene mine - jeg trengte denne kunnskapen for å tørre å se"
- "Lett forståelig, nyttig og bra informasjon fra flinke foredragsholdere"
- "Påfyll og bevisstgjøring er viktig"

 

Målgruppe: Ansatte i barnehage, SFO, skole og helsestasjon.

 

Kurset "Våg å se - våg å handle" gir deg:

Fagkunnskap om vold i nære relasjoner, omfang og skadevirkninger.
- Kunnskap om ulike samtaleverktøy, blant annet bøker.
- Informasjon om krisesenteret og annet hjelpeapparat.

 

Kunnskap gir trygghet:

- Til å fange opp signaler fra barn utsatt for vold.
- Til å handle når barn blir utsatt for vold.
- Til å arbeide forebyggende og fjerne tabuer.

 

Arrangør: Kurset holdes av ansatte ved Hamar interkommunale krisesenter, Gudbrandsdal Krisesenter IKS, Glåmdal Interkommunale krisesenter og Likestillingssenteret. Det vil variere hvilket krisesenter som er kursholder på de ulike datoene/stedene. Kursene er finansiert av Sekretariatet for konfliktrådene.

 

Informasjonshefte finner du her: Våg å se - Våg å handle!