Er du utsatt for vold og trenger noen å snakke med?
Vi har 30 års erfaring med å ivareta personer utsatt for vold i nære relasjoner
Vi har taushetsplikt

Velkommen til Gudbrandsdal Krisesenter IKS!

<center><h2>Kvinner</h2></center>
<center><h2>Menn</h2></center>
<center><h2>Barn & Ungdom</h2></center>
Kvinner
Menn
Barn & Ungdom

Er du utsatt for vold og trenger noen å snakke med?

Telefonnummer: 61 27 92 20/ 41 48 12 20

Døgnåpent - Gratis - Alle dager

Vi tilbyr beskyttet botilbud til kvinner, menn og barn (For de som har behov for beskyttelse). Vi har også veiledningstilbud på dagtid vedrørende vold i nære relasjoner.

Vi følger Lov om kommunale krisesentertilbod (Krisesenterlova): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44

Se også: https://dinutvei.no/

Årsmelding for 2017: signert_rsmelding_2017.pdf

BESØK OSS PÅ FACEBOOK

Kommuner:

<center>Lillehammer</center>
Lillehammer
<center>Øyer</center>
Øyer
<center>Gausdal</center>
Gausdal
<center>Ringebu</center>
Ringebu
<center>Sør-Fron</center>
Sør-Fron
<center>Nord-Fron</center>
Nord-Fron
<center>Sel</center>
Sel
<center>Vågå</center>
Vågå
<center>Lom</center>
Lom
<center>Skjåk</center>
Skjåk
<center>Lesja</center>
Lesja
<center>Dovre</center>
Dovre
<center>Folldal</center>
Folldal
<center>Tynset</center>
Tynset
<center>Os</center>
Os
<center>Tolga</center>
Tolga
<center>Alvdal</center>
Alvdal
<center>Rendalen</center>
Rendalen
<center>Stor-Elvdal</center>
Stor-Elvdal

Informasjon på 25 språk:

_25_languagues_click_to_downlad.pdf