Gudbrandsdal Krisesenter IKS anbefaler å besøke nettstedet Dinutvei.no for oppdatert kunnskap om vold i nære relasjoner. Dette er et nettsted som er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep og har en spørsmål- og svartjeneste. Målgruppene er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i veiviseren.

 

De har også informasjon på ulike språk som vi har linket til under:

 

Af-soomaali  

 

Polski

 

Sámegiella

 

کوردی Kurdisk

 

العربية Arabisk

 

English   

 

Español 

 

فارسی Farsi

 

Français

 

Русский Russisk

 

Thai ภาษาไทย

 

اردو Urdu 

 

Türkçe