Hva er vold?

Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom denne handlingen krenker en annen, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre som den vil.

Den mest konkrete måten å si hva som er vold er å definere ulike former for vold. For nære relasjoner ser det ofte slik ut:


1. Fysisk vold: Er enhver form for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske. Eksempelvis slag, sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, knivstikking, binding, brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning.


2. Psykisk vold: Er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller krenker dine nærmeste. Mens mange par kan si ting som de angrer defineres psykisk mishandling som repeterende krenkelser uten hensyn til den andres følelser. I noen parforhold / familieforhold forekommer kun psykisk mishandling, mens all fysisk mishandling også inneholder psykisk mishandling. Ofte utvikles mishandlingsforhold fra psykisk til fysisk mishandling.


3. Materiell vold: Er vold mot døde gjenstander (knuse inventar, ødelegge noe som betyr noe for andre).


4. Seksuell vold: Uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre.


5. Latent vold: Trusler og kontroll som påvirker fordi det tidligere har vært vold i relasjonen. Du kan oppleve konstant frykt på grunn av usikkerheten for når det oppstår vold neste gang.

  • Andre former for vold: kjønnslemlestelse, tvangsgifte og menneskehandel.

Se mer informasjon om kontrollerende adferd i fanen til venstre.

Kilde: Alternativ til vold.

«Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom denne handlingen krenker en annen, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre som den vil.»

Den viktigste drivkraften til den som utøver vold er å opprettholde makt og kontroll over sin partner/ familie.