Hva er vold?

Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom denne handlingen krenker en annen, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre som den vil.

Ulike former for vold: 

 •  Fysisk vold: Er enhver form for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske. Eksempelvis slag, sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, knivstikking, binding, brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning.
 • Psykisk vold: Er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller krenker dine nærmeste. Mens mange par kan si ting som de angrer defineres psykisk mishandling som repeterende krenkelser uten hensyn til den andres følelser. I noen parforhold / familieforhold forekommer kun psykisk mishandling, mens all fysisk mishandling også inneholder psykisk mishandling. Ofte utvikles mishandlingsforhold fra psykisk til fysisk mishandling.
 • Materiell vold: Er vold mot gjenstander eller inventar. Voldsutøver ødelegger ofte en gjenstand som betyr noe for andre. Materiell vold kan være skremmende i seg selv, og hvis fysisk vold er utøvd tidligere kan den materielle volden ble svært lammende for de som utsettes for det. 
 • Seksuell vold: Uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre.
 • Latent vold: Mens den som utøver vold (fysisk, materiell, seksuell) opplever volden som enkeltstående hendelser, forteller de som utsettes at volden er med dem hele tiden, i kraft av dens mulighet. Den latente volden kan lett utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen for de som utsettes. Risikoen for ny vold vil kunne styre mye av det den utsatte gjør og atferden blir strategisk for å unngå ny vold. Den latente volden er ikke kun våre bevisste forventninger om ny vold – også kroppen husker tidligere vold og automatiske reaksjoner kan sette kroppen i beredskap ved det minste tegn på fare for ny vold.
   
 • Vitne til vold: Det å være vitne til vold er også en form for vold. Å være vitne til vold  kan være like skadelig og skremmende som selv å bli utsatt for det.  

Kilde: Alternativ til vold.

 

Nettovergrep og digital vold kan være:

 • Trakasserende og stygge meldinger postet på nett eller sendt på mobil. 
  - Trusler eller tvang om spredning av bilder og filmer.
  - Overvåking og kontroll via mobil eller sosiale medier.
  - Bli eksponert for et seksualisert språk eller å få tilsendt bilder og filmer med et seksualisert eller voldelig innhold.
  - Bli presset til å gjøre seksuelle handlinger foran et web- eller mobilkamera, som posering, stripping, beføling og samleielignende handlinger. Informasjon overfor er lastet ned fra dinutvei 6.mai 2020. 

«Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom denne handlingen krenker en annen, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre som den vil.»

Den viktigste drivkraften til den som utøver vold er å opprettholde makt og kontroll over sin partner/ familie.