Er du utsatt for vold og trenger noen å snakke med?
Vi har over 30 års erfaring med å ivareta personer utsatt for vold i nære relasjoner
Vi har taushetsplikt

Er du alvorlig bekymret for et barn, kontakt barnevernvakt eller alarmtelefon for barn og unge 116 111

Velkommen til Gudbrandsdal Krisesenter IKS!

<center><h2>Kvinner</h2></center>

Kvinner

<center><h2>Menn</h2></center>

Menn

<center><h2>Barn & Ungdom</h2></center>

Barn & Ungdom

Er du utsatt for vold og trenger noen å snakke med?

Telefonnummer:  41 48 12 20

Døgnåpent - Gratis - Alle dager

Vi tilbyr beskyttet botilbud til kvinner, menn og barn (For de som har behov for beskyttelse). Vi har også veiledningstilbud på dagtid vedrørende vold i nære relasjoner. Veiledning relatert til ulike problemstillinger knyttet til vold i nære relasjoner gis også til hjelpeapparat og pårørende. 

Vi følger Lov om kommunale krisesentertilbod (Krisesenterlova): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44

Se også: https://dinutvei.no/

Årsmelding 2023

Україна  

BESØK OSS PÅ FACEBOOK

Kommuner som samarbeider om krisesentertilbudet: